CITY TRUCK Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 1; NIP: 957-105-83-80
tel /58/ 742 49 40    /58/ 742 49 41    Fax /58/ 7424943    e-mail: biuro@citytruck.pl

Kredyty / Leasing

Czym jest leasing


Otóż najprościej mówiąc, leasing jest czymś w rodzaju dzierżawy lub najmu samochodu. Biorąc samochód w leasing nie stajemy się jego właścicielem, lecz tylko użytkownikiem. Tak naprawdę, właścicielem auta jest wciąż firma, która udziela nam leasingu. To ona rejestruje pojazd, ubezpiecza go i tym samym posiada do niego wszelkie prawa.

Dla kogo korzystny jest leasing


Leasing znany jest na całym świecie, o czym wie prawie każdy właściciel firmy lub jego księgowa?. Pozwala on na osiągnięcie wysokich korzyści po przez wydatki związane z eksploatacją samochodu, które następnie możemy wrzucać w koszty podatkowe.

Istnieją dwa rodzaje leasingu. Jako pierwszy leasing operacyjny, w którym to samochód amortyzuje leasingodawca, a raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy. Drugi rodzaj leasingu to leasing finansowy, gdzie samochód amortyzuje leasingobiorca, a raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy jedynie w ich części "odsetkowej" (przekraczającej spłatę kapitału).

Teraz już wiemy, że leasing jest korzystny, ale głównie dla przedsiębiorstw. W przypadku osób indywidualnych te korzyści są raczej znikome, przez co polecamy im zwykłą procedurę kredytową.


Umowa leasingowa


Zawierając umowę z firmą leasingową, godzimy się kolejno na następujące warunki:
  • opłatę wstępną, która to waha się w granicach około 10 - 20 % wartości leasingowej przedmiotu (samochodu) - ustala firma leasingowa
  • prowizje lub inaczej koszty manipulacyjne mające na celu pokrycie kosztów transakcji. To od ich zapłaty zależy jak szybko odbierzemy przedmiot leasingowy do użytkowania
  • rata leasingowa, inaczej opłata za użytkowanie danego przedmiotu/samochodu. Rozróżnia się przede wszystkim raty stałe, malejące (degresywne) lub sezonowe
  • opłata końcowa, czyli jeden z podstawowych warunków leasingu zobowiązujących nas do wykupienia danego przedmiotu użytkowanego, po zakończeniu umowy (w pewnych przypadkach istnieje możliwość nie wykupywania przedmiotu, a tylko jego zwrot firmie leasingowej)
  • nie zawsze stosowany depozyt leasingowy, który to wpłacany jest na poczet na przykład ostatnich rat, lub kosztów wykupu (zwracany)
systemy dedykowane
Strony www Gdańsk